Ismusik/Event

ICEevent skräddarsyr event alltefter önskemål och sammanhang. Vi erbjuder även underhållning i form av ismusik och live-skulptering. Föreställ-ningen ”Ristat i is” innehåller liveskulptering och såväl akustiska ljud på slagverks-instrument tillverkade av is, som elektroniska och samplade ljud av vatten och is. Allt samverkar i ett musikaliskt iskonstverk.

Vi bygger och designar barer och utformar utställningar.

ICEevent är återförsäljare för ICEHOTEL och erbjuder en mängd isprodukter tillverkade av exklusiv Torneälvs-is.

Kontakta oss för mer info.